முசுகுந்த சமுதாய திருமண இணைய தளத்தில் தகவல்கள் அல்லது நிழற்படங்கள் வெளியிடுவதற்கு நன்கொடை எதுவும்  வசூலிக்கபடுவதில்லை.

யாராவது உங்களிடம் முசுகுந்த சமுதாய திருமண இணைய தளம் சம்பந்தமாக நன்கொடை கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம் என  தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறோம். என்றுமே இந்த இணையம் மக்களுக்கு இலவச தகவல் சேவை புரியும் இணைய தளமாக விளங்கும்.

மேலும் வசூல் செய்பவர்கள் விபரங்கள் இருப்பின் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

இவன்,
இணையக் குழு